top of page

Kvalitet & Miljö

NordenList AB:s övergripande mål är att leverera material i rätt kvalitet, i rätt tid och i rätt mängd.

  • Vi följer alla gällande lagar och branschregler

  • Vi bedömer våra leverantörer efter vår egen kvalitetspolicy

  • Vi granskar leverantörers miljöcertifikat löpande

  • Vi levererar enligt köparens beställning och förväntningar

  • Våra medarbetare har adekvat utbildning, kompetens och certifieringar för de arbetsuppgifter de tilldelas och utför

  • Vi är spårbarhetscertifierade (CoC) via PanCert AB:s gruppcertifikat, enligt
    PEFC (PEFC/05-32-7/V906) och FSC® (FSC C089427) :s krav och intentioner.

bottom of page