top of page

Kvalitet & Miljö

NordenList AB:s övergripande mål är att leverera material i rätt kvalitet, i rätt tid och i rätt mängd.

  • Vi följer alla gällande lagar och branschregler

  • Vi bedömer våra leverantörer efter vår egen kvalitetspolicy

  • Vi granskar leverantörers miljöcertifikat löpande

  • Vi levererar enligt köparens beställning och förväntningar

  • Våra medarbetare har adekvat utbildning, kompetens och certifieringar för de arbetsuppgifter de tilldelas och utför

bottom of page