Kontakt
NordenList AB
Stefan Emtås, Nyköping

070-841 41 60

stefan@nordenlist.se

Peter Tengberg, Kristinehamn

072-531 12 77

peter@nordenlist.se

Administration: 0155-29 40 96
info@nordenlist.se

Leveransadress:
NordenList AB
Åkerbärsvägen 14
Foria Åkeri, Port 18
611 38 NYKÖPING

Kvalitet & Miljö

NordenList AB’s övergripande mål är att leverera material i rätt kvalitet, i rätt tid och i rätt mängd.

  • Vi följer alla gällande lagar och branschregler

  • Vi bedömer våra leverantörer efter vår egen kvalitetspolicy

  • Vi granskar leverantörers miljöcertifikat löpande

  • Vi levererar enligt köparens beställning och förväntningar

  • Våra medarbetare har adekvat utbildning, kompetens och certifieringar för de arbetsuppgifter de tilldelas och utför
     

Hållningsanläggning
Miljömärkningar på vårt standardsortiment: